ทั่วไปผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

เบาหวานประเภท 1 ไม่ได้เป็นเป็นสามัญเป็น ชนิดที่ 2. มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 0,5% ของประชากรในประเทศสวีเดนมีโรคเบาหวานทั่วไป-1.

ประเภทของโรคเบาหวานนี้จะพึงตับอ่อนไม่สามารถผลิตเพียงพอ อินซูลิน.

โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในระดับหนึ่ง.

มันจะได้รับการวินิจฉัยเพื่อให้คุณได้ใช้อินซูลินไปยังกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อจะต้องสามารถใช้เวลาถึงกลูโคส (น้ำตาล) จากเลือด.