Ntshav qab zib typ 1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hom mob ntshav qab zib 1 yog tsis raws li ntau raws li hom-2. Nws yog ib txog 0,5% ntawm cov pej xeem nyob rau hauv Sweden muaj typ-1 ntshav qab zib.

Hom mob ntshav qab zib yog tsiag ntawv los ntawm lub pancreas yuav tsis tsim txaus cov kua dej los.

Tus kab mob yog hereditary mus rau ib co degree.

Yuav nws kuaj kom koj thiaj li tau siv cov kua dej los mus rau cov leeg thiab cov ntaub so ntswg yuav tsum tau noj li piam thaj (qab zib) los ntawm cov ntshav.