Diabetes TYP 1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nid yw diabetes Math 1 yw mor gyffredin â math 2. Mae'n ymwneud â 0,5% o'r boblogaeth yn Sweden wedi diabetes TYP-1.

Mae'r math hwn o ddiabetes yn cael ei nodweddu gan y pancreas yn methu cynhyrchu digon o inswlin.

Mae'r clefyd yn etifeddol i ryw raddau.

A fydd yn diagnosis felly rhaid i chi gymryd inswlin i'r cyhyrau a meinweoedd rhaid iddynt allu manteisio ar glwcos (siwgr) o'r gwaed.