Glukozo

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Med blodsocker menar man den glukos som finns i blodet och är redo att användas i kroppens vävnader och organ. Hos en frisk människa utan diabetes överförs glukosen till organen och vävnaderna. Då är ett normalt blodsockervärde mellan 5 och 7 mmol / liter blod. Blodsockret mäts med en blodsockermätare vilka är små och smidiga att ta med sig. Normalt har alla diabetiker med sig en mätare för att enkelt kunna kontrollera sitt eget blodsocker då det kan variera väldigt beroende på kost och insulin.

Om en diabetiker inte behandlar sin diabetes med insulin kan nivåerna på blodsocker ligga uppåt och över 30 mmol / liter blod. Sådana höga värden bör åtgärdas omedelbart då de annars kan ge allvarliga skador på bland annat njurar, ögon och blodkärl.

Lågt blodsocker är också farligt, och mer akut än högt. Värden på nedåt 2 mmol glukos / liter blod kan orsaka avsvimmning eller i allvarliga fall koma. Det är därför viktigt att om någon har eller misstänks ha så låga värden att de omedelbart ges socker, ex. druvsocker eller läskedryck (ej sockerfri).